Admission 2022-23

LIST OF SELECTED CANDIDATES FOR THE INTERVIEW FOR THE PH.D. Programme

NOTE: The Schedule for the Interview will be posted on the college website soon.

BOTANY.

BIOTECHNOLOGY.

CHEMISTRY

HINDI 

HISTORY

LIFE SCIENCE

MICROBIOLOGY. 

PHYSICS. 

ZOOLOGY. 

 

 

BOTANY

 1. MARGSHREE PRAKASH BHAT
 2. ABHYANKAR SHRADDHA VIVEKANAND
 3. WAGHMARE SUPRIYA BHIMRAO
 4. TALGAONKAR ADITI NANDKISHOR
 5. BHAWARI RUSHIKESH SURESH
 6. MUBASSHIRA MOHAMMED FAROOQUE KHAN
 7. SONKAMBLE KRIPANJALI JAGANNATH

 

NOTE: The Schedule for the Interview will be posted on the college website soon


BIOTECHNOLOGY

 1. DHANOKAR AKSHAY PRAKASH
 2. KALE SUPRIYA MADHUKAR

NOTE: The Schedule for the Interview will be posted on the college website soon


CHEMISTRY

 1. WADEKAR SHRAVANI RAMESH
 2. PRAJAPATI JAYPRAKASH RAMSARISH
 3. JOSHI MUGDHA DILIP
 4. YADAV KANCHAN BHAGWAN
 5. ANTARA VAIDYANATHAN
 6. DHANAWADE MANISH MARUTI
 7. RODRIGUES FLEME FELIX
 8. PEREIRA  GLATINA  THEODORE
 9. SHIRKE RAKESH MARUTI
 10. KHAN ALISHA KHANAM
 11. KHAN SALEHABANO AKRAMUDDIN
 12. KOTKAR SHRIKANT CHANDRAKANT
 13. MANALI DAGDU KAMBLE
 14. KSHIRSAGAR DAMINI VISHWAJEET
 15. NAGAREKAR RUPALI SHANTARAM
 16. BORDIWALA RASHMI VINOD
 17. JAYDEOKAR SWATI SUREN
 18. KAMBLE SAYALI ANAND
 19. GHULE DILIP NATHA
 20. NAGAREKAR RUPALI HANTARM
 21. KALE SNEHAL RAJARAM
 22. UJAGARE ASHISH MOHAN
 23. POOJA BATAWALE
 24. KESHARI HEMANT ANAND
 25. NAMRATA DATTA KADAM
 26. KATHARIA REENA PURUSHOTTAMDAS
 27. PARDHI AVINASH MACCHINDRA
 28. PATIL MUKUND PARSHURAM
 29. GUPTA ASARAPHILAL RAMKHYAL
 30. LUGADE MRUNAL SACHIN
 31. KAKADE SHARVARI PRASAD
 32. GAIKWAD SNEHA DILIP
 33. DESAI NAMRATA NAMDEO
 34. YADAV RAKESH KUMAR ABHAYA NATH
 35. ARUNTHATHIYAR DEEPAK SUBRAMANIAM

NOTE: The Schedule for the Interview will be posted on the college website soon

 


HINDI

 1. CHOCHE SUKHADA DEEPAK
 2. JADHAV CHETNA PRASHANT
 3. PREETI VIRENDRA MISHRA
 4. RATHOD PRITEE RAJU
 5. SAUDA NAMRATA KRISHAN
 6. RAVELIYA CHETAN VISHNU
 7. KHAN RESHMA BANO SALIM

NOTE: The Schedule for the Interview will be posted on the college website soon


 

 

 

HISTORY

 1. THAKUR UTKARSHA SANJAY
 2. BHOYE DATTATRAY RAGHUNATH
 3. JAYPAL CHANDRAKANT SAWANT
 4. KEEKAN PRIYESH RAGHAVAN
 5. LEMOS RENOLD ROCKY
 6. NIKUMBH DEEPAK PRAKASH
 7. JOSHI ARPITA ATUL
 8. CHAVAN NIKITA PRADEEP
 9. DHENGALE ANAND ATMARAM
 10. ADLIKAR JAYWANTI MADHUKAR
 11. ASMITA SAJU
 12. PAWAR AVINASH KAILAS
 13. ATPADKAR NITIN SHIVAJI
 14. WASKAR NEHALI AMOOLYA
 15. KELKAR NITESH YASHWANT
 16. ANUJA DHAMANSKAR
 17. PAUL  FABIAN  MALIAKAL
 18. SATISH  G SURYAWANSHI
 19. PATIL MAHESH BHIMRAO
 20. BANDE SACHIN ARJUN
 21. DHAYFULE ADITYA DHARMENDRA
 22. KADAM ROSHAN DATTARAM
 23. REPAL ARUNA ARVIND
 24. ANJU CHHAGANLAL GUPTA
 25. RAJAT S AHIRE

NOTE: The Schedule for the Interview will be posted on the college website soon


LIFE SCIENCE

 1. JANHAVI ATRE 
 2. SHAILESH KAMBLE
 3. SHRUTI SHINDE.
 4. SNEHAL KAMBLE
 5. AMOL RAJMANE

NOTE: The Schedule for the Interview will be posted on the college website soon

 


MICROBIOLOGY

 1. SACHIN RAJAGOPALAN
 2. PATHARE SAYALI GAJANAN
 3. SHAIKH AYESHA SAMIR
 4. DAS BHOOMI VINAY
 5. MURKUTE SUPRIYA DEVANAND

NOTE: The Schedule for the Interview will be posted on the college website soon

 


PHYSICS

 1. HINGE SWARALI SHANTANU
 2. SHEWALE PRAMOD LALA
 3. VISHWAKARMA JAMVANT BADRI
 4. GAIKWAD SANDESH VIDYADHAR
 5. TENKALE KALPANA GAUTAM
 6. JADHAV VRISHALI NARESH
 7. PATIL SHAMKANT SUBHASH

NOTE: The Schedule for the Interview will be posted on the college website soon

 


ZOOLOGY

 1. SALUNKE SANGEETA PRASHANT  
 2. ADKAR ADITEE RAVINDRA

NOTE: The Schedule for the Interview will be posted on the college website soon