Admission 2022-23

Academic Year 2020-21

18th June 2022

In-House Merit List

F.Y.B.A. (Aided)-Marathi Medium

Date of Admission: 20th June 2022

 

Category: GENERAL

Sr. No.

Student Registration No.

Student Full Name

Percentage

1

1651763

RUCHA VIKRAM PHADKE

72.67

2

1648977

SONALI SHIVAJI DHANDE

70.83

3

1666797

ADITYA SANTOSH RANJANE

68.33

4

1641528

GAURI AMOL MAHADIK

61.67

5

1618399

HARDIK RAJENDRA MHATRE

59.17

6

1652224

SHARDUL JAYWANT PAWAR

50.33

 

Category: EWS

Sr. No.

Student Registration No.

Student Full Name

Percentage

1

1653608

VIKAS DEEPAK SHIRKE

53.17

2

1657820

PRACHI VITTHAL KADAM

51.67

 

Category: NT- B

Sr. No.

Student Registration No.

Student Full Name

Percentage

1

1666926

SHANKAR KONDIBA DAKARE

77.83

2

1622830

DIKSHITA RAVINDRA DIVEKAR

46.5

 

Category: NT- D

Sr. No. 

Student Registration No.

Student Full Name

Percentage

1

1658836

SAYALI RAMCHANDRA GHOLE

48.67

 

 

Category: OBC

Sr. No. 

Student Registration No.

Student Full Name

Percentage

1

1605543

SANIKA SHAILESH CHAVAN

79.5

2

1621898

NEHA DEEPAK THAKUR

55.5

3

1628453

VIRAJ HARI MANJREKAR

43

 

Category: SC

Sr. No. 

Student Registration No.

Student Full Name

Percentage

1

1654537

SAHIL MANGESH KONDKAR

81.17

2

1670155

SMITA VILAS JOGDANDE

52

3

1670162

PRATHAM BHAGWAN KAMBLE

50.83

4

1668581

ARTI GOVIND TRIMUKE

48.83

5

1653892

ARVIND RAVI LOKHANDE

45.83

 

Category: VJ/ DT (A)

Sr. No. 

Student Registration No.

Student Full Name

Percentage

1

1653185

PRANIT ANIL JADHAV

66

2

1666177

PRIYA NAGESH KUNCHIKORVE

55.67

3

1665379

PRATHAMESH SURESH MANE

53