PLACEMENTS


 

Placements 2018-19

Sr.No

Student’s Name

Company Name

1

Shraddha Vishwakarma

Deloitte

2

Abhishek Deshmukh

 

Capgemini

3

Sai Ponkshe

4

Kashaf Shaikh

5

Ruchita Shetye

 

 

 

Infosys

6

Nikita Tawde

7

Akhila Nair

8

Ruchika Patil

9

Suraj Deshmukh

10

Abhishek DEshmukh

11

Kashaf Shaikh

12

Jinal Kothari

13

Sharvari Chavan

14

Sushmita Dutta

15

Rachana Ahire

ATOS India Pvt Ltd

 

Previous year placementsTalk to Us